Beuerberger Str. 10 | 82547 Eurasburg | Tel. 08179/9476-0 | Fax: -29 | info@eurasburg.de


Bürgermeister

Moritz Sappl
1. Bürgermeister
Moritz Sappl Adresse: 82547 Eurasburg/ Beuerberg
Bahnhofstraße 28
Politische
Vergangenheit:
seit 2002 Gemeinderat
seit 2014 erster Bürgermeister
Alexander Sebald
2. Bürgermeister
 Alexander Sebald Adresse: 82547 Eurasburg / Oberherrnhausen
Oberherrnhausen 12
Politische
Vergangenheit:
seit 2002 Gemeinderat
seit 2020 zweiter Bürgermeister
Hubert Zwick
3. Bürgermeister
 Hubert Zwick Adresse: 82547 Eurasburg/ Achmühle
Mühlstraße 6b
Politische
Vergangenheit:
seit 2008 Gemeinderat
seit 2020 dritter Bürgermeister
Print Friendly, PDF & Email